Koncentration

12/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ‘koncentration’

Koncentration er en tilstand af bevidst fokuseret opmærksomhed.

Og koncentration er et resultat af evnen til at fokusere og fastholde opmærksomheden på udvalgte faktorer i et ønsket tidsrum – mens alt andet udelukkes fra bevidstheden.

– – – – –

En veludviklet koncentrationsevne skaber muligheden for:

1) At finde og fastholde et funktionelt opgavefokus, dvs. at opmærksomheden udelukkende er rettet mod forhold, som er relevante for løsningen af den aktuelle opgave.

Denne egenskab benyttes bl.a. i forbindelse med:

 • At den studerende skiftevis retter sin opmærksomhed mod forskellige personer (og det de siger) i en gruppediskussion.

 • At den studerende tankemæssigt bearbejder relevante informationer med henblik på at analysere, vurdere og træffe beslutninger.

 • At den studerende fokuserer på den bog, som han er i gang med at læse i.

 • At den studerende fokuserer på at trække vejret dybt, roligt og afslappet i forbindelse med en spændingsregulerende rutine.

2) At genfinde et funktionelt opgavefokus, dvs. at opmærksomheden hurtigt og effektivt kan refokuseres på opgaverelevante forhold, når behovet for dette opstår.

Sagen er nemlig den, at alle (også mentalt stærke personer) kan havne i situationer, hvor tankerne ikke længere er tilstrækkeligt opgavefokuserede.


Det kan fx være i forbindelse med koncentrationsforstyrrelser i form af:

 • Spontant opståede kontraproduktive tanker og følelser

 • Larm fra medstuderende; modtagelse af sms eller besked på Facebook; baggrundsstøj fra bygningsarbejde, et fly eller lignende

Og når udøveren således bliver sig bevidst om, at han ikke længere er tilstrækkeligt opgavefokuseret, så er det vigtigt, at han hurtigt og effektivt er i stand til at genfinde et funktionelt opgavefokus.

– – – – –

En veludviklet koncentrationsevne gør med andre ord personen i stand til at finde, fastholde og (om nødvendigt) genfinde et funktionelt opgavefokus.

I praksis har en veludviklet koncentrationsevne således afgørende betydning for evnen til uanset omstændighederne at være målbevidst i tanke og handling.

– – – – –

En veludviklet koncentrationsevne består af mange forskellige egenskaber, som tilsammen gør det muligt at være opgavefokuseret.

Det drejer sig bl.a. om egenskaber som:

 • Opmærksomhedsstyring (dvs. at opmærksomheden er under den bevidste kontrol)

 • Opmærksomhedsskift (dvs. evnen til at skifte opmærksomheden mellem forskellige opmærksomhedsområder)

 • Selektiv opmærksomhed (dvs. at den bevidste opmærksomhed ikke forstyrres af irrelevante faktorer)

 • Delt opmærksomhed (dvs. evnen til at udføre flere handlinger på samme tid – fx at tage notater samtidig med at man lytter til underviseren)

 • Sansning af indre og ydre forhold (dvs. informationsindsamling ved hjælp af sanserne)

 • Den tankemæssige bearbejdning af informationer (fx i forbindelse med at analysere, vurdere og træffe beslutninger)

 • Selvbevidsthed, situationsbevidsthed og selvregulering

Koncentration’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i uddannelsen” (som kan købes her).