Målsætning

12/11/2019 Slået fra Af RT

Målsætning handler at sætte sig et mål; samt at planlægge hvorledes dette mål skal opnås.

Og målsætning har til formål at skærpe motivation, selvtillid og opgavefokus i forhold til en given opgave.

Det er kort sagt nemmere at være målbevidst i tanke og handling, hvis man er sig

bevidst om sine mål og handleplaner.

– – – – –

Målsætning sigter mod at skabe afklaring i forhold til sine mål og handleplaner.

Og denne afklaring inkluderer bl.a., at man sikrer sig to ting:

1) At målsætningen er værd at stræbe efter

En given målsætning har størst chance for virke efter hensigten, hvis man vurderer, at den er værd at stræbe efter.

En væsentlig del af målsætningsarbejdet bør derfor inkludere overvejelser om, hvorvidt en given målsætning i det hele taget er motiverende og opnåelig:

 • Det er således vigtigt, at målsætningen har en motiverende effekt. En motiveret person vil nemlig være mere villig til at gøre sig de nødvendige anstrengelser.

  Hvis målsætningen til gengæld ikke er tilstrækkeligt motiverende, så vil man næppe være villig til at udvise den nødvendige målbevidsthed i tanke og handling.

 • Derudover er det vigtigt, at man tror på muligheden for at kunne opnå et givent mål; samt at man har tillid til, at handleplanen vil fungere efter hensigten. I givent fald vil man nemlig være mere tilbøjelig til at gøre sig de nødvendige anstrengelser.

  Hvis man til gengæld ikke tror på muligheden for succes, så vil man være mindre tilbøjelig til at udvise den nødvendige målbevidsthed i tanke og handling.


Det er kort sagt nemmere at være målbevidst i tanke og handling, når man efterstræber en målsætning, som er både motiverende og vurderes til at være opnåelig.

 

2) At målsætningen er accepteret

En given målsætning har størst chance for virke efter hensigten, hvis man fuldtud accepterer målsætningen – med alt hvad det indebærer af fordele og ulemper.

Som tidligere beskrevet handler accept om at anerkende noget på en saglig, objektiv og realistisk mål.

I forhold til en given målsætning betyder accepten, at man anerkender værdien af at forfølge målet på trods af evt. omkostninger; samt at man anerkender nødvendigheden af at være målbevidst i tanke og handling.

– – – – –

At målsætningen er accepteret inkluderer bl.a.:

 • At målsætningen vurderes til at være forenelig med en funktionel studie-liv balance .

 • At målsætningen vurderes til at være i overenstemmelse med de personlige værdier.

 • At målsætningen vurderes til at være anstrengelserne værd.

 • At man anerkender betydningen af at gøre sig de nødvendige anstrengelser.

 • At man beslutter sig for at forfølge målsætningen med den nødvendige målrettethed, arbejdsomhed og vedholdenhed (vel vidende at målopfyldelsen ikke nødvendigvis er garanteret på trods af disse anstrengelser).


En fuldtud accepteret målsætning er således et udtryk for, at man indgår en aftale med sig selv om, at man vil udvise den nødvendige målbevidsthed i jagten på sit mål.

– – – – –

Kort sagt:

Målsætning handler om at skabe afklaring i forhold til sine mål og handleplaner.

Og hvis en given målsætning er både accepteret og værd at stræbe efter, så vil den også fremme en adfærd præget af målrettethed, arbejdsomhed og vedholdenhed.

Målsætning’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i uddannelsen” (som kan købes her).