Mental styrke i forskellige sammenhænge

12/11/2019 Slået fra Af RT

Mental styrke en egenskab, som kommer til udtryk i form af en målbevidst adfærd.

Med udgangspunkt i uddannelsesverdenen kan denne målbevidste adfærd inddeles i to overordnede kategorier:

1. Jagten på de uddannelsesmæssige mål

Jagten på de uddannelsesmæssige mål omhandler alt det, som man proaktivt og målbevidst foretager sig med henblik på at sine uddannelsesmæssige mål.

Denne kategori kan yderligere inddeles i tre underkategorier:

1) Forberedelsesfasen hvor grundlaget skabes for at kunne præstere sit bedste på et senere tidspunkt.

Denne fase ligger placeret i perioden op til en kommende præstation (fx en eksamen, en fremlæggelse eller skrivningen af en afleveringsopgave), og kan bl.a. inkludere:

 • Afklaring i forhold til mål og handleplaner

 • Forberedende arbejde (fx i form af lektielæsning, opgaveskrivning, aktiv deltagelse i undervisningssituationer, informationssøgning og opsøgning af konstruktiv feedback fra relevante personer)

 • Restitution i form af kost, søvn og genopladning

 • Klargøring af hjælpemidler

2) Præstationsfasen hvor der skal præsteres her og nu i den specifikke præstationssituation.

Denne fase omfatter perioden lige før og under præstationen, og kan bl.a. inkludere:

 • Klargøring til præstationen (fx i form af spændingsregulerende metoder fra den mentale træning)

 • Selve præstationen (fx i form af en eksamen eller fremlæggelse)

3) Evalueringsfasen hvor man reflekterer over sine erfaringer fra forberedelses- og præstationsfasen med henblik på på fremtidig præstationsoptimering.

Denne fase ligger placeret i timerne og dagene efter præstationsfasen og kan bl.a. inkludere:

 • Konstruktiv selvevaluering med udgangspunkt i reflekterede overvejelser om en given præstation

 • Opsøgning af konstruktiv feedback fra relevante personer

– – – – –

Disse tre faser udgør et kontinuerligt kredsløb, hvor faserne gentages i samme rækkefølge (indtil udøveren ikke længere jagter et givent uddannelsesmæssigt mål).

2. Studie-liv balancen

Studie-liv balancen omhandler alt det, som man foretager sig i forsøget på at finde en funktionel balance mellem uddannelsens krav og den generelle livsførelse.

Det handler med andre ord om at finde den rette balance mellem livet i og uden for uddannelsen.

Sagen er nemlig den, at en velfungerende studie-liv balance i høj grad har indflydelse på præstationsevnen, da den fjerner en masse problemer og bekymringer, som ellers ville kunne virke forstyrrende på det uddannelsesmæssige opgavefokus.

– – – – –

At finde den rette balance mellem livet i og uden for uddannelsen er ikke nødvendigvis nemt, da mange ting gerne skal tilgodeses på en tilfredsstillende og funktionel måde.


Den mentalt stærke person skal således helst kunne finde tid og overskud til bl.a.:

 • Selve uddannelsen (bestående af bl.a. undervisning, lektielæsning, opgaveskrivning og eksamener)

 • Et eventuelt arbejde eller fritidsjob

 • Samvær med kæreste, venner og familie

 • Restitution i form af kost, søvn og opladning

 • Personlige fritidsinteresser (i form af fx sport, at læse bøger, fiskeri eller madlavning)

 • Indkøb, oprydning, madlavning og tøjvask

– – – – –

Hvis det i en periode ikke lykkes at finde en funktionel studie-liv balance, så kan dette bl.a. komme til udtryk i form af:

 • Kaotiske hverdage (som ikke hænger sammen på en velfungerende måde.)

 • Mangelfuld restitution

 • Manglende overskud

 • Mangelfuld opgavefokus (fx i undervisnings- og eksamenssituationer; på arbejdet; i fritiden og når man er sammen med venner, familie og kæresten)


Alt sammen noget som hverken gavner livet i eller uden for uddannelsen.

Jagten på de uddannelsesmæssige mål’ og ’studie-liv balancen’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i uddannelsen” (som kan købes her).