Motivation

12/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ‘motivation’

Motivation er en tilstand af virketrang.

Motivation udspringer af ønsket om at få noget bestemt til at ske, og opleves som trangen til at omsætte dette ønske til aktiv handling.

I praksis er denne tilstand af virketrang således drivkraften bag alt det, som man aktivt foretager sig.

– – – – –

Selv om motivation er en tilstand af virketrang, så fører denne virketrang dog ikke nødvendigvis til aktiv handling i alle tilfælde. Handling forudsætter nemlig, at der træffes en bevidst beslutning derom.

En given handling sker således på baggrund af følgende proces:

 1. Man opfatter situationen.

 2. Man overvejer sine muligheder.

 3. Man beslutter sig for en handling.

 4. Man handler på beslutningen.

Og selvom motivation bestemt er en vigtig faktor i denne sammenhæng, så er den stadig kun én faktor blandt mange andre faktorer i beslutningsprocessen.


Når man beslutter sig for ikke at handle på en given motivation, så kan dette skyldes en lang række forhold, som fx:

 • At man mangler de nødvendige ressourcer til at gøre forsøget.

 • At man mangler de nødvendige færdigheder til at gøre forsøget.

 • At man undlader at gøre forsøget på grund af angsten for at fejle.

 • At man ikke er villig til at investere den nødvendige tid og energi.

 • At en given adfærd ville være i modstrid med de overordnede mål og handleplaner.

 • At man er afhængig af andre personer, som desværre ikke er interesserede i at bidrage til forehavendet.

– – – – –

Kort sagt:

Motivation opleves som en indre trang til aktiv handling (også selvom man ikke nødvendigvis handler på trangen).

Motivation er individuel og situationsspecifik

Motivation er en tilstand af virketrang, som opstår med udgangspunkt i en subjektiv vurdering af en given situation.

Motivation vil derfor altid være både individuel og situationsspecifik:

 • To eksaminander vil således ikke nødvendigvis føle samme grad af motivation i forhold til en given eksamen, da der jo netop er tale om forskellige personer (med forskellige behov, interesser, overbevisninger, målsætninger, tidligere erfaringer osv.).

 • En given eksaminand vil heller ikke nødvendigvis føle samme grad af motivation i forhold til to forskellige eksamener, da der jo netop er tale om forskellige eksamener (med forskelle i fagligt indhold, tillagt betydning, eksamensform, faglig interesse, overbevisninger, målsætninger, tidligere erfaringer osv.).

 • Dertil kommer at motivation er en dynamisk proces, som kontinuerligt påvirkes af eksaminandens subjektive vurdering af de aktuelle omstændigheder.

  Eksaminandens motivation vil således kunne ændre sig hele tiden, bl.a. som følge af:

  – Om eksaminanden kommer godt fra start med sin eksamen (eller ikke).

  – Om opgavernes sværhedsgrad er som forventet (eller lettere/sværere).

  – Om opgaveformuleringen er gennemskuelig (eller om der opstår tvivl hos eksaminanden).

  – Om eksaminanden oplever et mentalt og fysisk overskud efter et par timers skriftlig eksamen (eller om trætheden begynder at melde sig).

  – Om det lykkes eksaminanden at dreje samtalen i retning af de ting, som han har forberedt sig grundigt på (eller om lærer og censor fokuserer på faglige områder, som eksaminanden har mindre godt styr på).

  – Om censor virker interesseret i eksaminanden svar (eller ikke).

  – Om eksaminanden har en oplevelse af at lykkes med sin eksamenspræstation (eller ikke).

Motivation’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i uddannelsen” (som kan købes her).