Om bogen

Titel: Mental styrke i uddannelsen

Undertitel: En bog om mental træning i praksis

Forfatter: René Tranekjer

Udgivelsesår: 2019

Format: E-bog (PDF)

Antal sider: 268 (A4)

ISBN: 978-87-971782-1-8

Bogen har overordnet set to formål:

  1. At forklare sammenhængen mellem mental styrke og mental træning

  2. At give inspiration til arbejdet med den mentale træning

Bogen er først og fremmest tiltænkt studerende, skolevejledere og forældre til unge i uddannelsessystemet, som gerne vil vide mere om mental træning i praksis.

Alle andre interesserede er naturligvis meget velkomne til at læse med.

Bogen består groft sagt af fem dele:

  • Del 1 (i form af kapitel 1) omhandler begrebet ‘mental styrke’.

  • Del 2 (i form af kapitlerne 2a, 2b og 2c) beskriver, hvorledes mental styrke baserer sig på en  kombination af motivation, selvtillid og opgavefokuseret opmærksomhed.

  • Del 3 (i form af kapitlerne 3a og 3b) omhandler mental træning i praksis.

  • Del 4 (i form af appendiks A) gennemgår diverse videnskabelige studier med henblik på at tydeliggøre nogle af bogens vigtigste pointer om sammenhængen mellem mental styrke og mental træning.

  • Del 5 (i form af appendiks B) giver et overblik over supplerende litteratur, som interesserede kan benytte sig af.

Bogen er til salg som e-bog, og kan købes hos en lang række danske online boghandlere. 

Klik her for at se en liste over forhandlere, hvor e-bogen kan købes.